Privacy Verklaring (AVG)

Ministry of Marketing, vertegenwoordigd door, Hans Dekker (directeur), kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ministry of Marketing. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.

Ministry of Marketing verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

+ Klanten en hun vertegenwoordigers.
+ Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
+ Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
+ Uw voor- en achternaam
+ Uw adresgegevens
+ Uw telefoonnummer
+ Uw e-mailadres

 


WAAROM MINISTRY OF MARKETING UW GEGEVENS VERWERKT

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt Ministry of Marketing uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. En het versturen van nieuwsbrieven per e-mail na uw goedkeuring.

Het verwerken van persoonsgegevens betekent, dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren, vastleggen, ordenen en gebruiken. Deze gegevens bewaren wij in ons klantbeheersysteem van HubSpot. Het beschermen, verwijderen en aanpassen van persoonsgegevens valt ook onder de verwerking.

 

 

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Ministry of Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of, indien van toepassing, als er een juridische bewaarplicht op geldt. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 


PERSOONSGEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de goede werking van de website, voor het optimaliseren van de website, voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 


WEBSITE, COOKIES EN VERZAMELEN VAN BEZOEKERSGEGEVENS

 

Google Analytics

Op de website van Ministry of Marketing maken wij gebruik van Cookies. Daarbij maken wij op www.ministryofmarketing.nl gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Ads-advertenties van Ministry of Marketing bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De bezoekersgegevens worden ook gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ministry of Marketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Hubspot

Hubspot is het CRM systeem van Ministry of Marketing. We verzamelen persoonsgegevens bij het invullen van een webformulier, bijvoorbeeld door u te abonneren op een whitepaper. We kunnen om uw e-mailadres, voor- en achternaam, functietitel en andere soortgelijke bedrijfsinformatie vragen. Mocht u uw gegevens willen verwijderen, stuur dan een mail met het verzoek naar [email protected].

 

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar (tracking cookies) om de behoeften van onze gebruikers op onze website beter te begrijpen en onze service en gebruikerservaringen te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina’s doorbrengen, op welke links zij klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service te verbeteren en te onderhouden met gebruikersfeedback.

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, type apparaat (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Voordat Hotjar jouw gegevens verzamelt, controleert Hotjar altijd of jij de ‘Do Not Track’-instelling in je browser hebt ingeschakeld. Wanneer de ‘Do Not Track’-instelling in je browser is ingeschakeld, zal Hotjar van jou geen gegevens verzamelen. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Wij hebben met Hotjar een verwerkingsovereenkomst afgesloten om zorg te dragen dat uw privacygegevens optimaal beschermd worden. Hotjar werkt volledig conform de bepalingen in de AVG.

 

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

 

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van LinkedIn Insight Tag, een tracking- en analysetool, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Met de LinkedIn Insight Tag kunnen gegevens worden verzameld over de bezoeken van leden aan onze website, waaronder de URL, verwijzer, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, tijdstempel en paginaweergaven. Deze gegevens worden gecodeerd, geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd.

LinkedIn deelt de persoonlijke gegevens niet met de website-eigenaar, maar biedt alleen geaggregeerde rapporten over het websitepubliek en de advertentieprestaties. LinkedIn biedt ook retargeting voor websitebezoekers, waardoor de website-eigenaar gepersonaliseerde advertenties op zijn website kan tonen met behulp van deze gegevens, maar zonder het lid te identificeren.

Het doel van de gegevensverzameling is om bezoeken aan onze website en campagneresultaten te analyseren om u van interessante informatie te voorzien. LinkedIn-leden kunnen via hun accountinstellingen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden beheren. Voor meer informatie over privacy op LinkedIn, zie het privacybeleid van LinkedIn.

 


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Ministry of Marketing zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 


BEVEILIGDE WEBSITE VIA SSL CERTIFICAAT

Ministry of Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ministry of Marketing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via [email protected]. Contactgegevens zijn te vinden op onze website

Alles over B2B-marketing, naming en rebranding