Stakeholder Analyse

Bij veranderingen in je organisatie moet je rekening houden met het effect ervan op je stakeholders. Met onze Stakeholder Analyse brengen wij voor je in kaart wie je stakeholders zijn en op welke manier er rekening met ze gehouden kan en moet worden. Deze analyse is onderdeel van ‘Partners’ uit ons Marketing Performance Model©.

Wie zijn stakeholders?

Stakeholders of belanghebbenden zijn alle partijen en individuen die betrokken zijn bij je organisatie. Denk aan leveranciers, investeerders, medewerkers, maar natuurlijk ook je (eind)klanten. Een Stakeholder Analyse laat zien wie er op een of andere manier invloed uitoefenen op het eindresultaat. Bijvoorbeeld op de kwaliteit van een product of dienst, de doorlooptijd van offertes of het waarmaken van je positionering en proposities.

Stakeholder Management

Stakeholders kunnen ook partijen zijn die beïnvloed worden door jouw organisatie, waardoor je misschien ongemerkt bepaalde verantwoordelijkheden hebt. Bijvoorbeeld door ze op tijd op de hoogte te stellen van bepaalde inspanningen die je verricht. Wil je bijvoorbeeld een waardepropositie doen waarbij je belooft binnen een dag te reageren op een offerteaanvraag? Dan is het zinvol om de medewerkers die dit gaan uitvoeren mee te nemen in het proces en uit te leggen waarom de keuze gemaakt wordt.

Wanneer we een Stakeholder Analyse uitvoeren doorlopen we samen de volgende stappen:

1. Identificeren wie je stakeholders zijn;
2. Contactmomenten vaststellen;
3. Luisteren en communiceren;
4. Bespreken van uitkomsten;
5. Stakeholder Management inrichten als onderdeel van je bedrijfsstrategie

Met de Stakeholder Analyse krijg je een integraal beeld van de invloed die jouw organisatie heeft op stakeholders of andersom en is in je strategie belegd hoe je je stakeholder management uit kan voeren.

Do-It-Yourself Dashboard

Je kiest voor een volledig ingericht dashboard met Google Analytics v4, dat inzicht geeft in

  • Google advertising (SEA),
  • SEO en op welke woorden je site wordt gevonden
  • Social Media resultaten.

Een online marketing specialist helpt je bij het inrichten van je dashboard, zodat je zeker weet dat alles goed werkt. Daarna kun je er zelf ermee aan de slag.