Hoe is jullie marketing performance?

Kan je bedrijf een stevige marketingprikkel gebruiken? Is de fut uit je marketingafdeling? Aan de hand van ons Marketing Performance Model© toetsen we de interne organisatie op de 12 belangrijkste marketingwaarden en laten we je in een helder overzicht zien op welke fronten je commercieel kan verbeteren en hoe dat te doen. Je krijgt:

vanaf 1.750 euro excl. btw

Workshop marketing assessment

Wat is het Marketing Performance Model© en hoe werkt het?

Commerciële tekortkomingen remmen een organisatie af in het behalen van doelen en ambities. Die tekortkomingen vatten wij samen als de marketing gap. Het verschilt per bedrijf hoe de marketing gap eruit ziet. Het kan bijvoorbeeld gaan over je mensen, de processen, prijsstrategie of creatief vermogen.

Het Marketing Performance Model© is een beproefde aanpak die wij hebben doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Het bestaat uit de 12 belangrijkste marketingwaarden (12 P’s), verdeeld over 3 clusters:

  • Company Essentials, met bedrijfsmatige elementen die nodig zijn om tractie te creëren. 
  • Customer Fit, met de mate waarop je productaanbod aansluit op de behoefte van de klant.
  • Business Development, met middelen die nodig zijn om verkoop makkelijker te maken.  

 

Klik eens op één van de P’s in het model en kijk of je de vragen voor jezelf kunt beantwoorden.

Product
Price
Platform
Promotion
Proposition
Portfolio
Partnership
Presentation
Purpose
People
Process
Perception
Customer Fit
Business Development
Company Essentials
Marketing
Performance
Model ©

Product/dienst

Wat is je aanbod? Wat is de mate van differentiatie, diversificatie en vernieuwing? En is er ruimte voor cross-, deep- en up-sell?

Ontdek je Marketing Gap

Price

Is er nagedacht over de prijsstelling? En is deze getoetst? Is er voldoende marge? En is er een voor de cliënt logische prijsopbouw?

Ontdek je Marketing Gap

Platform (plaats)

Passen de kanalen/middelen waar het product of de dienst wordt aangeboden bij je doelgroep? Is er nagedacht over directe en indirecte (affiliates, resellers) distributie?

Ontdek je Marketing Gap

Promotion

Is er een duidelijke boodschap en strategie voor de communicatie naar de markt? Wordt er rekening gehouden met de verschillende fasen van de customer journey?

Ontdek je Marketing Gap

Proposition

Wat zijn de beloftes die worden gemaakt vanuit het merk en vanuit het product of dienst zelf? Zijn ze aantrekkelijk? En maak je ze waar?

Ontdek je Marketing Gap

Portfolio

Hoe is de klant-/opdrachtenportefeuille samengesteld? En past die nog wel bij de ambities? Zijn er klanten waar je meer of juist minder mee zou moeten doen?

Ontdek je Marketing Gap

Partnership

Zijn bestaande samenwerkingen zorgvuldig gekozen? Passen ze bij de ambities? En zijn er nieuwe partners te bedenken waarmee je het verschil kan maken?

Ontdek je Marketing Gap

Presentation

De presentatie van de gehele organisatie. Hoe kom je over op bezoekers van jebedrijf, op werklocaties, en ook natuurlijk online? Elke P kan hier invloed op hebben.

Ontdek je Marketing Gap

Purpose

Waarom doe je wat je doet? Wat is de maatschappelijke relevantie? En welke doelen en doelstellingen zijn er te definiëren?

Ontdek je Marketing Gap

People

Zijn de kernwaarden bekend en worden ze uitgedragen? Worden klanten eenduidig te woord gestaan? Wat is de onderlinge (sociale) cultuur?

Ontdek je Marketing Gap

Process

Welke organisatorische en verkooptechnische processen zijn er? En zijn er duidelijke afspraken over gemaakt, afgestemd en gedeeld met personeel?

Ontdek je Marketing Gap

Perception

Er is niet één werkelijkheid. Zijn er belemmeringen of overtuigingen die een vertragend of versnellend effect (kunnen) hebben op de ambities?

Ontdek je Marketing Gap

Wat mist er in jullie marketingaanpak?

Stop met hapsnap-marketing en kies voor een structurele en planmatige aanpak die direct resultaat geeft. Ons Marketing Performance Model© legt bloot waar jullie marketing performance hapert.

Tegen een kleine investering (vanaf 1.750 euro excl. btw) doen we een uitgebreid assessment van jullie marketing performance. Je krijgt advies over:

Tegen een kleine investering (vanaf 1.750 euro excl. btw) doen we een uitgebreid assessment van jullie marketing performance. Je krijgt: