Communicatieplan welzijnsorganisatie ABC Alliantie

Communicatieplan welzijnsorganisatie ABC Alliantie buurtwerk

Welzijnsorganisatie ABC Alliantie bestaat uit een groot team van zelfstandig werkende buurtwerkers, verspreid over zeven locaties. Met een sterke eilandjescultuur tot gevolg. Om hun werk goed te kunnen doen zijn ze voor een groot deel afhankelijk van communicatie onder de bewoners in de wijken. Hoe kunnen ze dit efficiënt aanpakken?

De buurtwerkers van ABC Alliantie (tegenwoordig Combiwel Buurtwerk) zetten zich in voor de bewoners van Amsterdam-West. Ze helpen hen door ze te activeren en (weer) mee te laten doen in de maatschappij. Dat doen ze verspreid over de vier wijken van Amsterdam-West: De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark.

De zeven locaties hebben allen een rol als Huis van de Buurt of Huis van de Wijk. Daarmee zijn ze een veilige haven waar bewoners altijd terecht kunnen voor gezelligheid in de vorm van een praatje, gezelligheid of een activiteit. Of als ze met persoonlijke problemen worstelen. Dan worden ze door de buurtwerkers gekoppeld aan de juiste instanties en organisaties.

De vraag

ABC Alliantie heeft geen eigen marketingcommunicatie afdeling; het is aan de buurtwerkers zelf om communicatie & pr werkzaamheden uit te voeren. Maar hun werk is al druk en daardoor wordt het al snel een bijzaak. Daarbij komt het zelfstandige karakter van de functie van een buurtwerker en het gevolg is een wijde variatie aan ad-hoc opgezette communicatie-uitingen. Binnen de organisatie ontstond een duidelijke wens om eenduidiger te communiceren en daardoor hun doelgroepen beter te bereiken.

“We zijn zoekende naar structuur, richting en creativiteit, zodat de communicatie vanuit de vier wijken met hun doelmarkten in ons stadsdeel consistenter wordt. Daarbij moet worden bepaald welke doelgroepen extra aandacht nodig hebben en welke communicatiemiddelen het beste ingezet kunnen worden.”

Ons advies

In onze eerste gesprekken werd duidelijk dat er behoefte was aan een betere naamsbekendheid in de wijken. We zagen dat de buurtwerkers erg afhankelijk waren van push-strategieën om mensen op de hoogte te brengen. Er werd teveel aanbod-gedreven gecommuniceerd en zonder gewenste resultaat. Door meer gebruik te maken van pull-strategieën kunnen we bewoners duidelijk maken waarvoor zij bij ABC Alliantie terecht kunnen.

Communicatieplan

Gezamenlijk hebben we gewerkt aan een communicatieplan, waarin we de volgende hoofdlijnen hebben bepaald en uitgevoerd:

+ Het samenstellen van een Communicatie & PR team met een Communicatie & PR verantwoordelijke per wijk
+ Het aanstellen van een Communicatieadviseur op hbo niveau die het Communicatie & PR team aanstuurt en eindredactie voert over alle Communicatie & PR kanalen en uitingen;
+ Het opzetten van richtlijnen & structuur voor de samenwerking op gebied van Communicatie & PR;
+ Het instellen van een wekelijks overleg tussen de Communicatieadviseur en het Communicatie & PR team;
+ Het vaststellen van een centrale boodschap en positionering;
+ Een off- en online brandingcampagne in Amsterdam-West om de naamsbekendheid te vergroten.

In afwachting van de aanstelling van de communicatieadviseur heeft een van onze medewerkers gedurende drie maanden deze rol op zich genomen. Wiebe werkte één dag per week op één van de locaties van ABC Alliantie. Als interim-communicatieadviseur heeft hij de functie in de organisatie opgezet.

Tekst loopt door onder de afbeeldingen

Het resultaat

De buurtwerkers zijn altijd in de buurten te vinden en zijn daardoor altijd dichtbij de bewoners. ABC Alliantie is daarom letterlijk en figuurlijk ‘altijd in de buurt’. Deze kreet is daarom de basis geworden van hoe de buurtwerkers zich in de wijken profileren. Rond deze claim hebben we een brandingcampagne ontwikkeld om te zorgen voor een grotere bekendheid van ABC Alliantie onder de bewoners van Amsterdam-West. De toegevoegde huisstijlelementen uit de campagne (o.a. de cirkel van ABC) worden continu ingezet om de herkenbaarheid te vergroten.

De campagne was gedurende oktober 2018 te zien in het straatbeeld van Amsterdam-West. Tegelijkertijd werd er geadverteerd op Facebook en Instagram, specifiek getarget op de postcodegebieden van Amsterdam-West. Door de vergrootte bekendheid weten bewoners beter waarvoor ze bij ABC Alliantie terecht kunnen (pull-strategie). Daardoor zijn de buurtwerkers minder afhankelijk geworden van communicatie voor afzonderlijke activiteiten en evenementen (push-strategie). En dankzij het communicatieplan en het opgerichte Communicatie & PR team is er nu een centraal overleg waardoor de vier wijken veel beter samenwerken op communicatievlak.

Alles over B2B-marketing, naming en rebranding

Do-It-Yourself Dashboard

Je kiest voor een volledig ingericht dashboard met Google Analytics v4, dat inzicht geeft in

  • Google advertising (SEA),
  • SEO en op welke woorden je site wordt gevonden
  • Social Media resultaten.

Een online marketing specialist helpt je bij het inrichten van je dashboard, zodat je zeker weet dat alles goed werkt. Daarna kun je er zelf ermee aan de slag.